Llistat dels primers protocols del CDEC de Física, Química i Tecnologia

Entre Anna Jiménez del CRP del Segrià, Antonio López i jo mateix hem escanejat els primers protocols d’activitats i experiments de Física i Química que es van elaborar a partir que es va posar en marxa el Centre de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC) per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en els anys 80. Els de Biologia i Geologia també s’han fet.

Aquests protocols es van distribuir en paper als diversos Centres de Recursos Pedagògics (CRP), on s’havia d’anar a buscar i fotocopiar el que pogués ser d’interès. Aquí estan escanejats els que hem trobat al CRP del Segrià.

Creiem que, malgrat que alguns puguin estar una mica obsolets, altres tinguin una pobre qualitat de visualització, o faltin molts (Per exemple, els primers 41 no hi son), paga la pena ficar-los a l’abast de tothom per internet abans que acabin al contenidor de paper.

Dibuix de Lluis Nadal (1987) al protocol Espectres d’absorció del sodi, coure i liti

A la columna del mig hi és el nombre de pàgines del document i el nom dels autors. Adolf Cortel i Lluis Nadal van ser els autors més prolífics i uns mestres per vàries generacions de professors de Física i Química.

La temàtica és molt variada i no segueix cap ordre més enllà de quan es van elaborar. Per trobar els protocols és recomanable utilitzar el buscador del navegador que s’estigui utilitzant.

Si algú pot ajudar-nos a completar i millorar el llistat, estarem encantats.

1 Amplificador de baixa freqüència2 CDECFísicaElectrònica Construcció
2 Cromatografia de capa fina.2 A. CortelQuímicaMètodes de separació
4 Preparació i identificació del gasos més senzills.3 A. CortelQuímicaGasos
5 Construcció d’un agitador magnètic regulable.4 A. CortelQuímicaInstrumental
7 Fuente de alta tensión de corriente continua6 A. CortelFísicaInstrumental
8 Construcció d’una bomba de buit4 A. CortelFísicaInstrumental Construcció
9 Catalitzadors.3 A. CortelQuímicaCinètica
11 Determinació del valor de l’acceleració de la gravetat4 CDECFísicaMecànica
13 Cinètica química.3 A. CortelQuímicaCinètica
15 Compostos de coordinació (complexos).24 A. CortelQuímicaEstructura
16 Aplicacions de la cromatografia sobre paper. Anàlisi: minerals, aliatges …3 A. CortelQuímicaMètodes de separació
17 Cromatografia sobre paper.3 R. Canela, A. Cortel, A. Roca, E. SevaQuímicaMètodes de separació
19 Reaccions exotèrmiques.2 CDECQuímicaTermoquímica
20 Diapositives d’alt contrast2QuímicaInstrumental
24 Esterificació. Substàncies aromatitzants.5 A. CortelQuímicaOrgànica
25 Electròlisi.3 A. CortelQuímicaRedox
26 Equilibri Químic. Co/CI i Fe/SCN4 A. CortelQuímicaEquilibri
27 Fluorescència.2 A. CortelQuímicaEspectroscòpia
28 Manteniment del generador de Van der Graaff2 CDECFísicaElectricitat Electrostàtica
29 Refracció. Índex refracció de l’aigua2 A. CortelFísicaÒptica
30 Inducció electromagnètica3 CDECFísicaElectromagnetisme
31 Comprovació de la tercera llei de Newton4 A. CortelFísicaMecànica Dinàmica
32 La Llei de Newton. Sistemes de referència inercials i no inercials6 M. Castells, J. Ma CerveroFísicaMecànica Dinàmica
33 Característiques de l’aparell per al llum de sodi5FísicaInstrumental
36 Construcció d’una font d’alimentació9FísicaInstrumental
39 Osmosi.1 A. Cortel, T. PadrosaQuímicaDissolucions
40 Utilització de diapositives estereoscòpiques en química.17QuímicaEstructura
41 Adreces venda material laboratoris5 CDECFísicaTemes generals
42 Piles.4 A. CortelQuímicaRedox
43 Determinació producte solubilitat del iodur de Pb(2+).5 A. CortelQuímicaEquilibri
44 Ones estacionaries de so. Kundt3 A. CortelFísicaOnes So
45 Reaccions de precipitació. (iodurs,hidròxids, òxids metàl·lics, clorurs … )3 CDECQuímicaDescriptiva
46 Òptica geomètrica2 A. CortelFísicaÒptica
47 Quimioluminescència.1 CDECQuímicaRedox
48 Procés redox. Corrosió del ferro.2 A. CortelQuímicaRedox
49 Experiències relacionades amb la. igualació de reaccions redox3 A. CortelQuímicaRedox
50 Prop. característica. Punt de fusió5 CDECQuímicaEstats d’agregació
51 Reaccions oscil·lants.1 A. CortelQuímicaCinètica
52 Solucions Químiques.- Inform. GraL- Reactius d’ús gral al laboratori2 M. VivesQuímicaDissolucions
53 Mesura de la velocitat del so4 A. CortelFísicaOnes So
55 Teoria cinètica dels gasos.3 A. CortelQuímicaCinètica
57 Xoc elàstic3 A. CortelFísicaMecànica Dinàmica
58 Pràctica cinemàtica2 A. Bueso i T.RieraFísicaMecànica Cinemàtica
59 Obtenció aspirina.IB Martí i FranquèsQuímicaOrgànica Síntesi
60 Gravimetria. Percentatge de plom en mostra sòlida.IB Martí i FranquèsQuímicaAnàlisi
62 Volumetria redox. determinació [Fe2+]2 IB Martí i FranquèsQuímicaAnàlisi
63 Dureza y pureza del agua.2 IB Martí  i FranquèsQuímicaAnàlisi
64 Esterificació. Determinació de la constant d’equilibri.4 IB Martí i FranquèsQuímicaEquilibri
65 Instruccions pel treball al laboratori. Preparació dissolucions.3 IB Martí i FranquèsQuímicaDissolucions
66 Determinació del equivalent químic del Zn.2 IB Martí i FranquèsQuímicaEstequiometria
67 Velocitat del so i temperatura ambientIB Martí i FranquèsFísicaOnes So
68 Estudi de les línies equipotencialsFísicaElectricitat Electrostàtica
73 Cristal·lització de sals.IB Marti i FranquèsQuímicaEstats d’agregació
74 Reacciones de oxido-reducciónIB Martí i FranquèsQuímicaRedox
75 Determinación del caracter acido-base.IB Marti i FranquèsQuímicaÀcid/Base
76 Energia de las reacciones quimicas y reacciones de precipitación.IB Martí i FranquèsQuímicaTermoquímica
77 Investigación de las propiedades de un par de isomeros cis-trans.2 IB Martí i FranquèsQuímicaOrgànica
78 Calor de reacció.2 IB Marti i FranquèsQuímicaTermoquímica
79 Investigación de las propiedades de los hidroxidos del 3er periodo.1 IB Martí i FranquèsQuímicaDescriptiva
81 Mesura de resistències amb el pont de fil. (Galvanòmetre?)4 IB Martí i FranquèsFísicaElectricitat Corrent continu
83 Condensadores en circuito de corriente continua.2 IB Martí i FranquèsFísicaElectricitat Corrent altern
85 Medidas de dimensiones: Nònius, Palmer, Esferòmetre3 IB Martí i FranquèsFísicaMecànica Mesures
86 Cristal·lització. Creixement de cristalls de plata.1 A. CortelQuímicaEstats d’agregació
87 Cristal·lització. Metodes4 del llibre ” Mètodes de punt A. CortelQuímicaEstats d’agregació
88 Disseny font d’alimentació2 IB EgaraFísicaElectrònica Construcció
89 Construcció d’un colorímetre.5 A. CortelQuímicaInstrumental
90 Informació seguretat laboratori. Tractament de residus.4 Dinter SA Centro para el  control de derramas en el laboratorioQuímicaTemes generals
91 Seguretat en els laboratoris de Física i Química14 CDECFísicaTemes generals
99 L’automòbil: un sistema elèctric autònom.11 IB ArrahonaFísicaElectricitat
100 La llum i el color15 IB ArrahonaFísicaÒptica
101 La indústria dels tints. Una introducció a la tecnologia química.12 IB ArrahonaQuímicaMaterials
102 L’aigua i la indústria tèxtil4 JB ArrahonaQuímicaDescriptiva
103 Vocabulari Català – Castellà de Física i Química27 IB. Juan de AustriaFísicaTemes generals
104 Ones. Diagrames d’interferència del so5 CDECFísicaOnes Construcció
105 Un model quantitatiu a base de cargols.10 E. BuchacaQuímicaEstequiometria
106 Mesura de la velocitat de propagació d’una ona electromagnètica9 LL NadalFísicaOnes
107 Mesura de la velocitat del so3 LL NadalFísicaOnes So
108 Electroscopi Electrònic. Fonament pràctiques. construcció6 LL. NadalFísicaInstrumental Electrostàtica
109 Generador de funcions de baixa freqüència32 CDECFísicaElectrònica Construcció
110 EI mètode de projectes. Dues aplicacions: La cotxinilla com indicador.7 Lopez, Polo. Article. (Canàries)QuímicaTemes generals
113 Espectres d’absorció del sodi, coure i liti3 LL. NadalQuímicaEspectroscòpia
114 Efecte fotoelèctric. Construcció d’electroscopis.5 LL. NadalFísicaOnes Construcció
115 Observació d’ones estacionàries.4 LL. NadalFísicaOnes Construcció
116 Preparació de compostos inorgànics complexes.2QuímicaEstats d’agregació
117 Introducció pràctica a l’Astronomia104 G. RosellóFísicaÒptica Astronomia
118 Història de l’Astronomia. Per un crèdit interdisciplinari Hist/Física7 G. PascualFísicaÒptica Astronomia
11 9 Didàctica del telescopi14 Mesa, Viñuale, RosFísicaÒptica Astronomia
122 Activités en electrostatique22 N. FerreiraFísicaElectricitat Electrostàtica
125 Curs pràctic d’electrònica digital65 LL. NadalFísicaElectrònica
127 Extracció sucres per cromatografia4 CDECQuímicaMètodes de separació
154 Mesura de longituds24FísicaMetrologia
157 Òptica. Formació d’Imatges.25 Lourdes SoriaFísicaÒptica
164 El pénduloIFP Escola Industrial de SabadellFísicaMecànica
177 Propagació del so1 A. CortelFísicaOnes So
180 Extracció del b-carotè.30 A. Avilès i alumnesQuímicaMètodes de separació
182 Quimioluminescència. Altres maneres de fer llum.10 lES Artesa de SegreQuímicaRedox
183 Descomposició d’algunes substàncies per el calor.2 IFP TorderaQuímicaEstats d’agregació
184 Assajos amb colorants.1 IFP Escola d’AdoberiaQuímicaAnàlisi
186 Anàlisi volumètric.29 lES CalellaQuímicaAnàlisi
188 La química de la cuina i el menjador.33 Grup Martí FranquèsQuímicaTemes generals
190 Llei de Hooke3 IFP M. Marti i PolFísicaMecànica Estàtica
192 Pèndol simple2 IFP M. Martí i PolFísicaMecànica
193 Visita a l’abocador de Garraf8 IME BarcelonaQuímicaActivitats fora de l’aula
195 Central hidroelèctrica de SusquedaCDECFísicaActivitats fora de l’aula
196 Central nuclear de VandellósFísicaActivitats fora de l’aula
197 FECSA: Centrals hidroelèctriques I tèrmiques.FECSAFísicaActivitats fora de l’aula
199 Centrals solars ( Font Romeu) i Forn solar d’OdeilloM. CalvetFísicaActivitats fora de l’aula
201 Estació depuradora d’aigües del riu Llobregat i del riu Bogatell.12 ICE/UPCQuímicaActivitats fora de l’aula
202 Visita a la fàbrica de cervesa DAMM.12 ICE/UPCQuímicaActivitats fora de l’aula
203 Tallers d’artesania del Poble Espanyol14 IME BarcelonaQuímicaActivitats fora de l’aula
205 Centre de control del trànsit aeri de Barcelona.1 CDECFísicaActivitats fora de l’aula
207 Visita al Laboratori Municipal de Barcelona12 Laboratori MunicipalQuímicaActivitats fora de l’aula
212 Molí paperer de Capellades.QuímicaActivitats fora de l’aula
212 Taller de paper28 R. Margalef, M. BertQuímicaMaterials
214 Incineradora de residus sòlids urbans de Montcada i Reixac,73 IME BarcelonaQuímicaActivitats fora de l’aula
215 Visita al planetari de l’antiga Escola del Mar1 IMEFísicaActivitats fora de l’aula
216 Museu de la Ciència: Activitats educatives.1 Museu de la CiènciaFísicaActivitats fora de l’aula
229 Ester comercial. Obtenció aspirina.2 CDECQuímicaOrgànica
230 Energia solar3 A. CortelFísicaEnergia
231 Determinació aproximada del nombre d’Avogadro4 LL. FernándezQuímicaEstats d’agregació
232 Font d’alimentació. Circuits corrent continu,altern ,semiconductors98 LL. Fernández, J. MasalfesFísicaElectrònica Construcció
236 Els metalls.29QuímicaMaterials
237 Teixits i paper.24 C. ParejoQuímicaMaterials
240 Convertidor d’alta tensió2 LL. NadalFísicaElectrònica Electrostàtica
241 Simulació i interpretació d’observacions de microscopia petrogràfica.11 CDECFísicaOnes
242 Observació amb diapositives estereoscòpiques.41 A. CortelQuímicaInstrumental
243 Amplificadors operacionals14FísicaElectrònica
244 Analitzadors lògics II14 CEDETFísicaElectrònica
245 C.C. Els materials. Propietats característiques.31 LL. Fernández, J. MasallesQuímicaMaterials
246 C.C. Els materials. Pràctiques de metalls.24 LL. Fernandez, J. MasallesQuímicaMaterials
247 Electroforesi.4 Chem.Educ (1979)QuímicaMètodes de separació
249 Extracció components aromàtics de l’oli essencial de pell de taronja.1 D. BalaguéQuímicaMètodes de separació
251 Materials. Practiques de combustibles.12 C. ParejoQuímicaMaterials
252 Materials de la construcció.27 A. DomínguezQuímicaMaterials
253 Els detergents.15 M. T. LozanoQuímicaMaterials
254 Equació moviment oscil·latori harmònic.1 J. ArandaFísicaMecànica Oscil·lacions
255 Relació: força centrípeta, radi de gir i velocitat angular1 J. ArandaFísicaMecànica Dinàmica
256 Càlcul de la tensió d’un pèndol2 J. ArandaFísicaMecànica Dinàmica
257 Càlcul de la velocitat d’un pèndol2 J. ArandaFísicaMecànica Dinàmica
258 Relació entre la compressió d’una molla i la distància recorreguda2 J. ArandaFísicaMecànica
260 Força de repulsió3 J. ArandaFísicaElectricitat Electrostàtica
261 Llei de Coulomb.3 J. ArandaFísicaElectricitat Electrostàtica
262 Línies equipotencials.2 J. ArandaFísicaElectricitat Electrostàtica
263 Descàrrega d’un condensador1 J. ArandaFísicaElectricitat Electrostàtica
265 Existència d’energia magnètica1 J. ArandaFísicaElectromagnetisme
266 Força contraelectromotriu d’autoinducció1 J. ArandaFísicaElectromagnetisme
267 Corrent continu. Representació gràfica voltatge/intensitat1 J. ArandaFísicaElectricitat Corrent continu
268 Corrent continu. Rendiment d’un elevador.1 J. ArandaFísicaElectricitat Corrent continu
269 Corrent altern. Capacitat d’un condensador1 J. ArandaFísicaElectricitat Corrent altern
270 Corrent altern. Coeficient d’autoinducció en una bobina1 J. ArandaFísicaElectricitat Corrent altern
273 Experiències estàndard en la cubeta d’ones2 J. ArandaFísicaOnes
274 Més experiències en la cubeta d’ones2 J. ArandaFísicaOnes
280 Desviació de les partícules beta per un camp magnètic1 J. ArandaFísicaRadioactivitat
281 Llei de decaïment radioactiu en substància de vida curta2 J. ArandaFísicaRadioactivitat
282 Mesura de distàncies amb el so2 J. GranadosFísicaOnes So
283 EI pèndol balístic2 J. GranadosFísicaMecànica Dinàmica
284 Efecte termoiònic.4 J. GranadosFísicaCalor i temperatura
285 Corrent altern. Càrrega i descàrrega d’un condensador7 J. GranadosFísicaElectricitat Corrent altern
286 Corrent altern. La conducció2 J. GranadosFísicaElectricitat Corrent altern
287 Mesura de la constant d’una molla2 J. GranadosFísicaMecànica Dinàmica
288 Estudi i maneig de l’oscil·loscopi14 J. GranadosFísicaInstrumental
289 Experiències sobre la transmissió de la calor6 J. Busquets,  E. Molins, Institut Politècnic FP ManresaFísicaCalor i temperatura
290 Dilatacions4 Institut Politècnic FP ManresaFísicaCalor i temperatura
291 Experiències sobre canvi d’estat.3 Institut Politècnic FP ManresaFísicaCalor I temperatura
292 Equilibri tèrmic. calor específica4 Institut Politècnic FP ManresaFísicaCalor i temperatura
293 Separació de mescles. Determinació del grau alcohòlic d’un vi4 J. BusquetsQuímicaMètodes de separació
294 Solubilitat.3 J. Busquets, E. MolinsQuímicaDissolucions
295 Àcids – bases. Indicador vegetal4 J. Busquets, E. MolinsQuímicaÀcid/Base
296 Reacció química3 J. Busquets, E. MolinsQuímicaAnàlisi
297 Aigua. Anàlisi7 J. Busquets, E. MolinsQuímicaAnàlisi
298 Residus sòlids1 J. Busquets, E. MolinsQuímicaEstats d’agregació
299 Principis immediats orgànics4 J. Busquets, E. MolinsQuímicaOrgànica
300 La caixa blanca. Que hi ha dins? Mesura de volums4 J. Busquets, E. MolinsFísicaMecànica
301 La llei del pèndol4 J. Busquets, E. MolinsFísicaMecànica
302 Força i pressió4 J. Busquets, E. MolinsFísicaMecànica Estàtica
303 Es pot fer electricitat amb una patata?4 J. Busquets, E. MolinsFísicaElectricitat
304 Mesura: longitud, superfície, volum2 lES ProvençanaFísicaMecànica Mesures
305 Densitat d’un líquid2 lES ProvençanaFísicaMecànica Mesures
306 Separació de substàncies (filtració, concentració).4 IES ProvençanaQuímicaMètodes de separació
307 Llei d’Ohm4 lES ProvençanaFísicaElectricitat Corrent continu
308 Analitzadors lògics III12 CEDETFísicaElectrònica
309 Aproximació activa a la teoria cinètica dels gasos.10 N. ElorteguiQuímicaCinètica
310 Test de putrescibilitat del blau de metilè.2 “L’analyse CH et FCH. De l’edu. Rodier, “Contaminación química y criterios de evaluación” E. PerisQuímicaAnàlisi
311 Experiències senzilles en Espectroscòpia23 LL. Garrigós, I.Verdú, G. BernabeuQuímicaEspectroscòpia
312 Equilibri entre sust. òpticament actives: mutarotació de -O-glucosa43 LL. GarrigósQuímicaOrgànica
314 Hidràcidos: Obtención de cloruro de hidrògeno.8 A. K. TsolisQuímicaDescriptiva
315 Derivades de acidos organicos: acetato de etilo.2 P. PerezQuímicaÀcid/Base
317 Reacciones de oxidación – reducción.9QuímicaRedox
318 Obtenció de gasos (francès)4 M. CosondayQuímicaGasos
319 Construcció d’un polarímetre.5 LL. NadalQuímicaInstrumental
321 Adaptación del cronómetro digital para experiencias de Física2 LL. NadalFísicaElectrònica Mecànica
322 Construcció d’una font d’alta tensió de 30kV i com mesurar-la5 LL. NadalFísicaInstrumental Electrostàtica
323 Convertidor d’alta tensió de +3000V amb pila de 4,5V2 LL. NadalFísicaInstrumental Electrostàtica
324 Volumetries conductimètriques.4 CDECQuímicaAnàlisi
325 Educació ambiental i coneixement de Girona.1 A. Sastre, i Ajuntament de GironaFísicaActivitats fora de l’aula
326 Cromatografia en columna.2 C. Zaragoza, J.M. FernándezQuímicaMètodes de separació
327 Cromatografia de capa fina.2 C. Zaragoza, J.M. FernándezQuímicaMètodes de separació
328 Obtenció, purificació i determinació de l’enzim alfa-amilasa.3 C. Zaragoza, J.M. FernándezQuímicaAnàlisi
329 Cromatografia de filtració sobre gel.2 C. Zaragoza, J.M. FernándezQuímicaMètodes de separació
331 Determinació constant Planck amb espectroscopi casolà i tub descarrega Hidrogen.4 LL. NadalQuímicaEspectroscòpia
332 Anàlisi instrumental.93 Facultat Química BarcelonaQuímicaAnàlisi
336 Construcció ¡ utilització lent Fresnel acústica5 LL. NadalFísicaÒptica Ones
337 Pulsacions audibles d’ultrasons2 LL. NadalFísicaOnes So
338 Utilització d’un compressor per excitar espectres de sal3 LL. NadalQuímicaEspectroscòpia
339 Reacció Oscil·lant de Briggs-Rauscher1 LL. NadalQuímicaCinètica
353 Una altre manera de veure l’espectre d’absorció del sodi2 LL. NadalQuímicaEspectroscòpia
354 Lents acústiques3 LL. NadalFísicaÒptica Ones
355 Diàlisi.2 C. ZaragozaQuímicaAnàlisi
357 Estudi d’una riera. Anàlisi químics i biologies62 R. MargalefQuímicaAnàlisi
361 Fabricació d’elèctrodes simples (francès)16 E. MullerQuímicaInstrumental
373 Construcció d’una font per electroforesi de 25 a 300 VLL. NadalFísicaElectrònica Química
375 Separació del nitrat de potassi de la pólvora negraM. GisbertQuímicaMètodes de separació
376 Cristal·lització de l’àcid acetil salicílic.M. GisbertQuímicaMètodes de separació
377 Construcció d’un espiròmetre3 LL. NadalFísicaInstrumental Construcció
378 Aspectes de la combustió d’una espelma en recipient tancat.4 LL. Nadal, T. MoratóQuímicaOrgànica
379 Experiències d’ones electromagnètiques amb carret Ruhmkorff5 LL. NadalFísicaOnes Electricitat
380 Construcció i utilització emissor per experiències d’ones electromagnètiques5 LL. NadalFísicaInstrumental Ones
381 Experiències de magnetisme3 LL. NadalFísicaElectromagnetisme
382 Separació aminoàcids. Construcció d’una font per a electroforesi de 25 a 300V6 LL. NadalFísicaInstrumental Química
383 Magnetisme de roques. Construcció d’aparell per a la seva detecció8 LL. NadalFísicaElectromagnetisme
384 Determinació solubilitats per comparació de conductivitats.4 LL. NadalQuímicaDescriptiva
385 Construcció d’elèctrodes de referència.5 LL. NadalQuímicaAnàlisi
386 Valoracions potenciomètriques REDOX. Valoracions diferencials3 LL. NadalQuímicaRedox
387 Experiències amb gasos6 LL. Nadal, T. Morató, M. CalvetQuímicaGasos
388 EI rellotge de Quars8 V. LoscoFísicaElectrònica
389 Pràctiques de Física General35 lES Martí i PolFísicaTemes generals
390 Algunes experències amb làser1 LL. NadalFísicaLlum
391 Una Electroforesi5 LL. Nadal, I. SolaQuímicaMètodes de separació
392 Gasos de Colors2 LL. Nadal, T. MaratóQuímicaGasos
393 Metereologia. Camp d’aprenentatge de Bages.8 R. Cerdan, M. SalaQuímicaActivitats fora de l’aula
394 Obtenció: Nitrat de cel·lulosa, Col·lodió, Cel·luloide, Cel·lofana1 LL. NadalQuímicaOrgànica
395 Construcció de “ludions”3 LL. NadalFísicaInstrumental Hidrostàtica
396 Recobriments electrolítics11 LL. Nadal, T. MaratóQuímicaRedox
397 Construcció d’un amplificador didàctic2 LL. NadalFísicaElectrònica
398 Característiques de díodes, transistors, circuits Integrats.34FísicaElectrònica
399 Experiència de reciclatge de plàstics2 LL. Nadal, T. MaratóQuímicaMaterials
400 Evolució del diòxid de carboni i oxigen en la funció clorofíl·lica6 LL. NadalQuímicaAnàlisi
401 Moviment ascensional de gotes d’aire en aigua2 J. Casanoves, J.L. RodríguezFísicaMecànica Cinemàtica
402 Construcció d’un Ruhmkorff electrònic de 4 cm de guspira2 LL. NadalFísicaElectrònica
403 Factors que afecten a la capacitat d’un condensador4 LL. NadalFísicaElectricitat Electrostàtica
404 Analogies gràfiques dels estats d’agregació de la matèria.7 J.J. FortmanQuímicaGasos
405 Deducció experimenta! de les lleis dels gasos.6 LL. NadalQuímicaGasos
406 Polimerització per acció de la llumLL. Nadal, T. MoratóQuímicaOrgànica
407 Fums de colorsLL. NadalQuímicaCinètica
408 Com fer una bomba de fum.LL NadalQuímicaGasos
409 Curs pràctic d’Electrònica Analògica95 LL. NadalFísicaElectrònica Teoria
410 Una demostració sobre ferromagnetisme i punt de Curie1 LL. NadalFísicaElectromagnetisme
411 Construcció font d’alimentació regulable per a tubs de descàrrega2 LL. NadalFísicaElectrònica Construcció
412 Experiments d’ones hertzianes 9 LL. NadalFísicaOnes Electrònica
413 Superfícies equipotencials d’un camp elèctric12 LL. NadalFísicaElectricitat Electrostàtica
414 Ones estacionaries en una corda. Ressonància4 LL. NadalFísicaOnes
415 Mesura del desfase entre Intensitat i voltatge en c.a. impedàncies5 LL NadalFísicaElectricitat Corrent altern
416 Llei d’Ohm2 LL. NadalFísicaElectricitat Corrent continu
417 Autoinducció (Experiment de Fleming)2 LL. NadalFísicaElectromagnetisme
418 Mesura de capacitats del pont de Wheastone en CA1 LL. NadalFísicaElectricitat Corrent altern
419 Inducció Electromagnètica4 LL. NadalFísicaElectromagnetisme
420 Formació i redissolució de precipitats3 LL. NadalQuímicaEquilibri
421 Relació entre propietats físiques I tipus de cristall4 LL. NadalQuímicaEstructura
422 Muntatge de piles Daniell i mesura de la seva força electromotriu5 LL. NadalQuímicaRedox
423 Determinació de variacions d’entalpies estàndard de reacció.11 LL. NadalQuímicaTermoquímica
424 Quatre valoracions diferents5 LL. NadalQuímicaAnàlisi
425 Mesura de la velocitat del so a l’aire amb ultrasons4 LL. NadalFísicaOnes
426 Una senzilla font de 600 V per a electroforesi2 LL. NadalFísicaConstrucció
427 Experiments de Física31 IB Salvat PapasseitFísicaGeneral
428 Com produir i visualitzar pulsacions2 LL. NadalFísicaOnes
429 Velocitat de difusió del clorur d’hidrogen comparada amb la de l’amoníac2 LL. NadalQuímicaCinètica molecular
430 Prepara tu jabón5 S.P. BertranQuímicaOrgànica
431 Equip d’anàlisi d’aigües38 ENOSAQuímicaAnàlisi
432 Reaccions espectaculars i de química recreativa26 LL. NadalQuímicaReaccions
433 Reaccions químiques10QuímicaReacciosn
434 Obtenció del sulfat de tetraamin coure (II) per un mètode en sec4 J. Comella,
M. Costa,
A. Llach
QuímicaInorgànica
435 La química del guix de pissarra6 J.M. Barceló,
M. Paraira
QuímicaInorgànica
436 Reaccions cromàtiques amb tiosulfat de sodi6 J.M. Barceló,
M. Paraira
QuímicaInorgànica
437 Separació del quitrà del fum del tabac3 IB
Pere Alsius
i Torrent
QuímicaOrgànica
438 Relació entre propietats físiques i tipus de cristall.9 M CalafellFísicaPropietats característiques
439 Comprovació de l’efecte dels enzims i la temperatura en la polpa de tomàquet5 M CalafellQuímicaOrgànica
440 Estats d’oxidació del vanadi7 C. Barceló, C. Candel,
P. Casadevall, C. López
QuímicaRedox
441 Determinació del sofre en el carbó3 M. ErroQuímicaAnàlisi
442 Síntesi del silicagel2 M. ErroQuímicaPolimerització
443 Llei de Hess2 M. ErroQuímicaTermodinàmica
444 Separacio components del te2 M. ErroQuímicaSeparació mescles
446 La màquina de fumar2 QuímicaOrgànica
448 Massa molecular d’un gas9 V. LoscosQuímicaEstructura matèria
449 Construcció duna font d’alta tensió i alta freqüència4 LL. NadalTecnoConstrucció
450 Una pràctica de moviment rectilini i uniforme amb imants8 LL. NadalFísicaCinemàtica
451 Guia per a resoldre problemes de dinàmica2FísicaMetodologia
452 Determinació de la formula del sulfat de coure (II) hidratat1 LL. NadalQuímicaInorgànica
453 Recull d’experiències amb làser28 M. MadrueñoFísicaLlum
454 Recull d’experiències per l’estudi de l’estructura atòmica25 I. Ros,
A. Aparicio
QuímicaEstructura matèria
455 Construcció d’una font d’alta tensió de corrent continu estabilitzada i regulable de o a 25 V2 LL. NadalTecnoConstrucció
456 Separació per diàlisi del dicromat de potassi barrejat amb la llet4 LL. NadalQuímicaAnàlisi
457 La recerca dels elements. Un treball de detectius20 M. CalvetQuímicaEspectroscopia Història Ciència
458 Construcció d’un zoòtrop i d’un taumàtrop14 LL. NadalFísicaÒptica
459 Introduccion practica a la electrónica54 A. Arruebo,
LL. Nadal
Física Electrònica
460 Algunes reaccions de química orgànica2 LL. NadalQuímicaOrgànica
461 Construcció d’un termòmetre digital1 LL. NadalFísica
Química
Electrònica
Construcció
462 Síntesi quantitativa i posterior descomposició del iodur de zenc2 LL. NadalQuímicaInorgànica
463 Preparación de silicio metálico1QuímicaInorgànica
464 Determinació del percentatge total de sucres d’una beguda amb un punter laser2 LL. NadalQuímicaAnàlisi
465 Viatge a la Lluna40 A. CosiallsFísicaMecànica Astronomia
477 Il·lustració del fenomen de l’electròlisi4QuímicaElectroquímica
477 Pràctiques de química amb productes comestibles32 LL. Nadal, C. VallsQuímicaOrgànica

Que aprofiti!


Hi ha un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.