Unitats didàctiques per l’ESO


Projecte Ciències 12-15. Competències de pensament científic a l’ESO

El projecte Ciències 12-15 es proposa posar a l’abast de l’alumnat l’elaboració de coneixement científic escolar mitjançant activitats que els resultin assequibles. Això implica fer possible que cada alumne experimenti, pensi, s’emocioni, dialogui, argumenti, escrigui, representi i s’organitzi per construir i aplicar coneixement científic, millorant la seva comprensió dels fenòmens del món.

El projecte és fruit d’un conveni de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament d’Educació i està dirigit per Conxita Màrquez professora del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i Ciències Experimentals.

Consta de 9 unitats didàctiques en format web i PDF descarregable.

Primer d’ESO

Segon d’ESO

Tercer d’ESO

A més de les unitats han elaborat material complementari com a programacions i solucionaris per al professorat, i també una sèrie de vídeos i altres materials per a l’alumnat.


Seqüències d’ensenyament per l’ESO

A la web del CDEC es troben una sèrie de seqüències d’ensenyament que es van elaborar en el marc d’un pla de formació del professorat coordinat Aureli Caamaño en els anys 2003 – 2005. Hi ha dels diversos camps de les ciències. En particular, recomano aquelles en les que vaig participar:

Electromagnetisme per 2n cicle d’ESO


estrucmateria

Referència del llibre L’estructura de la matèria que desenvolupa un crèdit de química per l’ESO (6 €). El llibre conté el material per l’alumnat i la guia del professorat (en català). El podeu descarregar en PDF aquí.


La Fundació Mina, d’Aigües de Terrassa, va convocar als anys 2000 i 2001 uns premis per a la confecció de crèdits “aigua, aire i terra” per al segon cicle d’ESO, adreçats al personal docent d’arreu de Catalunya. Com a resultat van ser premiats dos treballs molt interessants amb propostes experimentals per l’estudi de l’aigua i l’aire, respectivament.

L_AIGUA
L_AIRE

L’aigua, quadern d’activitats pràctiques (2000, 1r Premi Fundació Mina)

L’aire que respirem i que ens envolta (2001, 1r Premi Fundació Mina)