Unitats didàctiques per l’ESO

A la web del CDEC es troben una sèrie de seqüències d’ensenyament que es van elaborar en el marc d’un pla de formació del professorat coordinat Aureli Caamaño en els anys 2003 – 2005. Hi ha dels diversos camps de les ciències. En particular, recomano aquelles en les que vaig participar:

Electromagnetisme per 2n cicle d’ESO


estrucmateriaReferència del llibre L’estructura de la matèria que desenvolupa un crèdit de química per l’ESO (6 €). El llibre conté el material per l’alumnat i la guia del professorat (en català). El podeu descarregar en PDF aquí.

 


La Fundació Mina, d’Aigües de Terrassa, va convocar als anys 2000 i 2001 uns premis per a la confecció de crèdits “aigua, aire i terra” per al segon cicle d’ESO, adreçats al personal docent d’arreu de Catalunya. Com a resultat van ser premiats dos treballs molt interessants amb propostes experimentals per l’estudi de l’aigua i l’aire, respectivament.

L_AIGUAL_AIREL’aigua, quadern d’activitats pràctiques (2000, 1r Premi Fundació Mina)

L’aire que respirem i que ens envolta (2001, 1r Premi Fundació Mina)